Froberger en Sibylla van Wurttemberg

Rosita Steenbeek, tekst & voordracht

Siebe Henstra, orgel, klavecimbel 

Rosita Steenbeek bestudeerde brieven en andere bronnen over het leven van Johann Jakob Froberger, de beroemdste klaviervirtuoos van de zeventiende eeuw, en Sibylla von Würtemberg. Na een leven vol reizen trok Froberger zich rond zijn vijftigste levensjaar terug op het Franse kasteel Montbéliard. 

Op basis van dit gegeven vulde Steenbeek de historische correspondentiemet fictieve brieven aan. Daarin is ook plaats voor Frobergers avonturen, zoals berovingen en gekapseisde boten. 

Memento mori

wladesign © 2008