50 - Musica Amphion - Bach three keyboard concertos

Titel: Bach three keyboard concertos

Componist: J.S, C.Ph.E & J.Chr. Bach

Overige uitvoerenden: Musica Amphion, Pieter-Jan Belder

Plaats en datum opname: Deventer, 2006

Label: Quintone

Nummer: -

Aantal CD's: 1